Diploma Result

Result of Final Year Textile Manufactures

Academic Year2021-222020-212019-202018-19
Percentage of passing6596.9298.2870.27

  • Rankers of Final YearTextile Manufactures(A.Y 2021-22))
Rank Name of Student Percentage
01 MUDHALE RATNADIP DATTATRAY 87.70
02 JUGALE OMKAR SANJAY 85.55
03 BARGIR ATIK APPALAL 84.54
04 KESTIKAR ADITYA MAHESH 83.19
05 UGHADE RUSHIKESH VASANTRAO 83.15

Result of Final Year Textile Technology

Academic Year2021-222020-212019-202018-19
Percentage of passing5910010084.85

  • Rankers of Final Year Textile Technology (A.Y 2020-2021)
Rank Name of StudentPercentage
01KHOT SAKSHI SHIRISH 83.39
02PATIL HEMANT VIJAY 81.80
03MANGAVE SHREYAS SHRIKANT 81.51
04DAVANE SAMARTH SANJAY 81.02
05PAREEK BHARAT DAMODAR 79.39

Result of Final Year Fashion & Clothing Technology

Academic Year2021-222020-212019-202018-19
Percentage of passing8810010073.17

  • Rankers of Final Year Fashion & Clothing Technology (A.Y 2020-2021)
Rank Name of Student Percentage
01 SHINDE ANURADHA SARJERAO 86.96
02 KATKAR DHIRAJ SHIVAJI 86.26
03 AJRI SAEE SANJAY 86.08
04 CHAVAN VINANTI VIJAY 83.01
05 DHAVALE MINAKSHEE RAVINDRA 82.03